OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

 

 • Fond: Europski Socijalni Fond
 • Operativni program: „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.–2020.
 • Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 • Nadležna tijela: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • Partneri: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek
 • Područje: Razvoj i uspostava združenih studija
 • Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.03.1.1.02
 • Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Internacionalizacija visokog obrazovanja
 • Naziv projekta: Razvoj i osnivanje integriranog studijskog programa „Medicina na njemačkom jeziku“
 • Prijavitelj: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek
 • Korisnik: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.779.253,18 kn (100% financirano iz Europskog socijalnog fonda)
 • Odgovorna osoba: prof.dr.sc. Jure Mirat, dr.med.
 • Kontakt osoba: Mirna Osmanagić
 • Razdoblje provedbe projekta: 09/2018. – 11/2019.

 

Kratki opis:

 

Svrha (cilj) projekta:
Svrha projekta je uspostavljanje integriranog studijskog programa „Medicina na njemačkom jeziku“ kroz izradu programa i jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja na području Osječko-baranjske županije.


Aktivnosti projekta:

 1. Razvoj studijskog programa te modula i kolegija na stranom jeziku u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva
 2. Promidžba i vidljivost te
 3. Upravljanje projektom i administracija


Očekivani rezultati (na razini aktivnosti):

 1. Izrađen 1 kurikulum/ program novog integriranog diplomskog studija "Medicina na njemačkom jeziku"; Razvijeni nastavni, didaktički materijali sukladno broju predmeta; Osnaženi kapaciteti i usavršene jezične kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja (80 polaznika); Studijski boravak u Njemačke institucije u trajanju od 1 tjedna- dodatno usavršavanje i promoviranje novog studija; Opremljene 2 multimedijalne predavaonice za učenje na daljinu; Izdana dopusnica za izvođenje predloženog studijskog programa.
 2. Osmišljen dizajn projekta; Izrađena podstranica projekta/ novog studija na postojećoj web stranici Prijavitelja; Tiskani promotivni materijali; Održane 2 tiskovne konferencije; Izrađen 1 plakat postavljen na lokaciji provedbe projekta. Ukupno 3 objave u medijima te 15 objava na društvenim mrežama.
 3. Uspješno proveden 1 projekt i pozitivno ocijenjeni izvještaji projekta – Zahtjevi za nadoknadu sredstava

 

Problemi čijem rješavanju projekt doprinosi:

 1. Mali broj studija na stranim jezicima u HR;
 2. Slaba internacionalacija;
 3. Mala odlazna i dolazna mobilnost studenata.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost 
Medicinskog fakulteta u Osijeku i Filozofskog fakultete u Osijeku