Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost 
Medicinskog fakulteta u Osijeku i Filozofskog fakultete u Osijeku